Szkoła Podstawowa - o nas

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

                                                                                                                *Albert Camus

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi prowadzona przez „Stowarzyszenie Karuzela” to nowoczesna, bezpieczna i dostosowana do potrzeb uczniów placówka, która zapewnia fachową pomoc specjalistów i nauczycieli. 

 

Celem Szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny oraz przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. Kształtujemy postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

  • W Szkole Podstawowej z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi zakres nauczania określają elementy, które są ustalane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego:
    - podstawa programowa, która determinuje treści nauczania w szkole podstawowej; stanowi ona wykaz celów dydaktycznych, a także wiedzy, umiejętności i kompetencji, których opanowanie przez uczniów jest zakładane na danym etapie edukacji. 
    - ramowe plany nauczania obejmują tygodniowy wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

  

Proces dydaktyczny w naszej szkole obejmuje:

- pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I, II i III. Nauczanie na tym etapie ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia z przedszkola do edukacji szkolnej. Ma ono charakter zintegrowany.

Zajęcia edukacyjne odbywają się według rozkładu zajęć przygotowanego przez nauczyciela,
w którym czas trwania lekcji i przerw jest zależny od aktywności uczniów.

- Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII) obejmuje nauczanie w podziale na przedmioty.

 

Proces dydaktyczny w naszej szkole realizujemy

- w systemie tradycyjnym (stacjonarmym), gdzie zajęcia edukacyjne odbywają się według rozkładu zajęć przygotowanego przez nauczyciela, 

- w systemie alternatywnym, gdzie zajęcia odbywają poza placówką - zgodnie z Ustawą Oświatową na wniosek rodziców.

Więcej w tej kategorii: Rekrutacja »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl