Szkolenia / Staże

Od lat prowadzimy przedszkole, poradnię, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, od niedawna także żłobek. Bierzemy udział w projektach polskich i zagranicznych, co umożliwia nam wykorzystywanie najnowszych metod terapii i diagnostyki zaburzeń stosowanych z powodzeniem na całym świecie. Dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, dlatego zapraszamy nauczycieli, pedagogów, specjalistów na szkolenia, które prowadzą doświadczeni pracownicy naszej placówki.

Oferta szkoleń:

 1. Rozwijanie mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztat praktyczny.

Prowadząca: dr n. hum. Anna Zając, logopeda

Czas trwania: 2,5 h (150 minut)

Przebieg warsztatu:

 • Założenia teoretyczne dotyczące mowy i komunikacji.
 • Strategie służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej.
 • Używanie symboli/gestów podczas codziennych zajęć.
 • Strategie służące rozwijaniu kompetencji językowej.
 • Gry i zabawy grupowe usprawniające mowę dzieci.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formie pdf.

 

 1. Autyzm w pigułce. Warsztat praktyczny.

Prowadząca: mgr Linda Dąbrowska, oligofrenopedagog, nauczyciel/terapeuta

Czas trwania: 2, 5h (150 minut)

Przebieg warsztatu:

 • Założenia teoretyczne dotyczące autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Strategie używane w pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu/szkole.
 • Analiza trudnych zachowań ucznia.
 • Motywacja jako element kluczowy w procesie uczenia się.
 • Pomoce dydaktyczne, ćwiczenia wykorzystywane w pracy z uczniem z autyzmem.
 • Analiza przypadku- rozmowy indywidualne.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formie pdf.

 

 1. Zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w przedszkolu.

Warsztat teoretyczno - praktyczny.

Prowadząca: mgr Renata Nobis, mgr Julita Wojda

Czas trwania: 2,5 h (150 minut)

Przebieg warsztatu:

 1. Co to jest Integracja Sensoryczna? Główne założenia metody. W jaki sposób kształtują się prawidłowo przebiegające procesy Integracji Sensorycznej? Jakie czynniki na nią wpływają?
 2. Omówienie poszczególnych układów sensorycznych:
 • układ przedsionkowy,
 • układ proprioceptywny,
 • układ dotykowy,
 • układ słuchowy,
 • układ wzrokowy,
 • układ węchowy i smakowy.
 1. Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej? Symptomy dysfunkcji procesów SI. Rozróżnienie poszczególnych grup zaburzeń sensorycznych: 
 • zaburzenia modulacji sensorycznej, 
 •  zaburzenia różnicowania sensorycznego,
 •  zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej: dyspraksji oraz zaburzeń posturalnych,
 1. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami SI? Kwestionariusz przesiewowy dla nauczycieli.
 2. Zabawy sensoryczne na 7 zmysłów w przedszkolu. Zabawy stymulujące wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, równowagę i czucie głębokie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formie pdf.

 

Oferta staży:

 1. Staż logopedyczny

Czas trwania: 20 h wykładowych

Koszt: 600 zł

Prowadząca: dr n. hum Anna Zając, logopeda

RAMOWY PLAN STAŻU LOGOPEDYCZNEGO

Stażysta zapozna się:

 • z funkcjonowaniem Instytutu Rozwoju Dziecka w Radomiu;
 • procedurą diagnostyczną zaburzeń rozwoju;
 • innowacyjnym w placówce schematem współpracy terapeutów oraz terapeutów i rodziców;
 • z pracą innych terapeutów: pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, specjalistów od Integracji Sensorycznej;
 • z różnymi metodami pracy logopedycznej z dziećmi z niepełnosprawnością/zaburzeniami w rozwoju;
 • z prowadzeniem zajęć logopedycznych w grupie.

2. Stażysta nabędzie umiejętności związane z:

 • prowadzeniem diagnoz logopedycznych (opisywaniem obszarów: kompetencji komunikacyjnej, językowej, wymowy, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych, rozumienia);
 • prowadzeniem terapii logopedycznych dzieci z różnymi zaburzeniami (opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji);
 • prowadzeniem zajęć grupowych rozwijających umiejętności związane z kompetencją językową, komunikacyjną;
 • prowadzeniem spotkań i szkoleń dla rodziców.

3. Obowiązki i zadania stażysty:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych terapeutycznych pod okiem prowadzącego;
 • prowadzenie zajęć grupowych pod okiem prowadzącego;
 • przeprowadzenie diagnoz pod okiem prowadzącego;
 • przygotowanie 5 scenariuszy zajęć indywidualnych;
 • przygotowanie 5 scenariuszy zajęć grupowych;
 • przygotowanie 8 kart pracy w tematyce: opóźniony rozwój mowy, rozwijanie słownictwa tematycznego, utrwalanie głoski <sz>, czytanie ze zrozumieniem;
 • przygotowanie 1 diagnozy logopedycznej;
 • przygotowanie pracy (ok. 10 stron) – Dziecko z autyzmem w terapii logopedycznej wg. następujących punktów: 1. Autyzm – etiologia zaburzenia. 2. Objawy autyzmu. 3. Trudności dzieci z autyzmem. 5. Metody pracy z dzieckiem z autyzmem. 6. Autorskie zabawy z dziećmi z autyzmem.
 • czytanie zalecanych artykułów.

Na zakończenie stażysta otrzymuje certyfikat.

 1. Staż z Integracji Sensorycznej

Czas trwania: 20 h wykładowych

Koszt: 600 zł

Prowadząca: mgr Renata Nobis, mgr Julita Wojda

RAMOWY PLAN STAŻU LOGOPEDYCZNEGO

Stażysta zapozna się:

 • z funkcjonowaniem Instytutu Rozwoju Dziecka w Radomiu;
 • procedurą diagnostyczną zaburzeń przetwarzania sensorycznego;
 • innowacyjnym w placówce schematem współpracy terapeutów oraz terapeutów i rodziców;
 • z różnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnością/zaburzeniami w rozwoju;
 • z prowadzeniem zajęć.

2. Stażysta nabędzie umiejętności związane z:

 • prowadzeniem diagnoz;
 • pisaniem diagnoz;
 • prowadzeniem terapii Integracji Sensorycznej dzieci z różnymi zaburzeniami (autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji)
 • tworzeniem planu terapeutycznego
 • tworzeniem „diety sensorycznej”

3. Obowiązki i zadania stażysty:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych terapeutycznych pod okiem prowadzącego;
 • przeprowadzenie diagnozy pod okiem prowadzącego;
 • przygotowanie diagnozy SI;
 • przygotowanie planu terapii;
 • przygotowanie „diety sensorycznej”
 • czytanie bazowej literatury z zakresu SI.

Na zakończenie stażysta otrzymuje certyfikat.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl