Nauczanie stacjonarne

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

                                                                                                                *Albert Camus

Proces dydaktyczny w naszej Szkole:
- Pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I, II i III. Nauczanie na tym etapie ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia z przedszkola do edukacji szkolnej. Ma ono charakter zintegrowany
- Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII) obejmuje nauczanie w podziale na przedmioty.

 

Zajęcia edukacyjne odbywają się według rozkładu zajęć przygotowanego przez nauczyciela, 
- w naszej placówce nie ma dzwonków; czas trwania lekcji i przerw uzależniony jest od możliwości i predyspozycji uczniów oraz realizowanego tematu,
- podejmowane przez nas działania polegają na zindywidualizowaniu wspomagania rozwoju każdego ucznia oraz dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości,
- jednym z celów nauczania jest wyrabianie postaw z edukacji zdrowotnej, obywatelskiej oraz zadań sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 

 

Realizujemy zalecenia, które zostały określone w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Rekrutacja


  • Rekrutacja
  • RAMOWY PLAN TYGODNIA

 

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl