Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, mieszczącym się w spektrum autyzmu. Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od innych, cięższych zaburzeń autystycznych, są brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację oraz typowy rozwój poznawczy.

Australijska skala dla zespołu Aspergera

Każdy z poniższych punktów jest opatrzony skalą od 0 do 6, gdzie zero oznacza standardowy poziom danej cechy jakiego można spodziewać się u dziecka z zespołem Aspergera w wieku szkolnym.

A) Cechy społeczne i emocjonalne

 • Dziecko nie rozumie, jak się należy bawić z innymi dziećmi.
 • W czasie wolnym, przeznaczonym na zabawę dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi.
 • Dziecko wydaje się nieświadome istnienia pewnych konwencji i zasad koegzystencji i pozwala sobie na niestosowne zachowania i uwagi.
 • Dziecko nie ma empatii, tzn. intuicyjnego rozumienia czyichś uczuć.
 • Dziecko zdaje się oczekiwać, że inni powinni znać jego myśli, poglądy i doświadczenia.
 • Dziecko wymaga nadmiernego uspakajania i rozwiewania wątpliwości gdy coś nie wychodzi bądź ulega zmianie.
 • Dziecku brak subtelności w wyrażaniu uczuć.
 • Dziecko charakteryzuje brak precyzji w wyrażaniu własnych uczuć.
 • Dziecko nie wykazuje zainteresowania udziałem w sportach, grach innych zabawach opartych na współzawodnictwie.
 • Dziecko jest obojętne na presje rówieśników

B) Umiejętności komunikacyjne

 • Dziecko dosłownie odbiera wszelkie komentarze tzn. nie rozumie zwrotów potocznych np. ” mieć złote ręce”.
 • Dziecko ma nienaturalny tembr głosu.
 • W czasie rozmowy z dzieckiem wydaje się ono niezainteresowane tym, co ma do powiedzenia jego rozmówca.
 • W czasie rozmowy dziecko nawiązuje rzadko kontakt wzrokowy.
 • Dziecko wysławia się w sposób nadmiernie precyzyjny lub pedantyczny.
 • Dziecko ma problemy z kontynuowaniem rozmowy.

 C)Umiejętności poznawcze

 • Dziecko czyta książki głównie celem zdobycia informacji, nie interesując się fikcją literacką.
 • Dziecko ma wyjątkowo dobrą pamięć do faktów i wydarzeń.
 • Dziecko nie posiada wyobraźni koniecznej do zabawy z rówieśnikami.
 • Zainteresowania szczególne
 • Dziecko jest zafascynowane pewnymi dziedzinami wiedzy i z zapałem zbiera informacje na dany temat.
 • Dziecko bywa nadmiernie zmartwione w przypadku zmiany pewnych rutyn lub niespełnienia pewnych oczekiwań.
 • Dziecko wypracowuje sobie skomplikowane rytuały i zachowania rutynowe, które zawsze muszą zostać wykonane.

E) Zdolności ruchowe

 • Dziecko wykazuje słabą koordynację ruchową.
 • Dziecko ma dziwaczny styl poruszania się w trakcie biegania.

F) Inne cechy

  • Nienaturalny stres lub strach wywołany słyszeniem pewnych dźwięków, dotknięciem, noszeniem niektórych ubrań, widzeniem pewnych przedmiotów, przebywaniem w hałaśliwych, zatłoczonych miejscach.
  • Tendencja do stukania lub kołysania się w momentach podekscytowania lub zestresowania.

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, mieszczącym się w spektrum autyzmu. Głównymi kryteriami różnicującymi zespół Aspergera od innych, cięższych zaburzeń autystycznych, są brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację oraz typowy rozwój poznawczy.

Australijska skala dla zespołu Aspergera

Każdy z poniższych punktów jest opatrzony skalą od 0 do 6, gdzie zero oznacza standardowy poziom danej cechy jakiego można spodziewać się u dziecka z zespołem Aspergera w wieku szkolnym.

A) Cechy społeczne i emocjonalne

   • Dziecko nie rozumie, jak się należy bawić z innymi dziećmi.
   • W czasie wolnym, przeznaczonym na zabawę dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi.
   • Dziecko wydaje się nieświadome istnienia pewnych konwencji i zasad koegzystencji i pozwala sobie na niestosowne zachowania i uwagi.
   • Dziecko nie ma empatii, tzn. intuicyjnego rozumienia czyichś uczuć.
   • Dziecko zdaje się oczekiwać, że inni powinni znać jego myśli, poglądy i doświadczenia.
   • Dziecko wymaga nadmiernego uspakajania i rozwiewania wątpliwości gdy coś nie wychodzi bądź ulega zmianie.
   • Dziecku brak subtelności w wyrażaniu uczuć.
   • Dziecko charakteryzuje brak precyzji w wyrażaniu własnych uczuć.
   • Dziecko nie wykazuje zainteresowania udziałem w sportach, grach innych zabawach opartych na współzawodnictwie.
   • Dziecko jest obojętne na presje rówieśników

B) Umiejętności komunikacyjne

   • Dziecko dosłownie odbiera wszelkie komentarze tzn. nie rozumie zwrotów potocznych np. ” mieć złote ręce”.
   • Dziecko ma nienaturalny tembr głosu.
   • W czasie rozmowy z dzieckiem wydaje się ono niezainteresowane tym, co ma do powiedzenia jego rozmówca.
   • W czasie rozmowy dziecko nawiązuje rzadko kontakt wzrokowy.
   • Dziecko wysławia się w sposób nadmiernie precyzyjny lub pedantyczny.
   • Dziecko ma problemy z kontynuowaniem rozmowy.

 C)Umiejętności poznawcze

   • Dziecko czyta książki głównie celem zdobycia informacji, nie interesując się fikcją literacką.
   • Dziecko ma wyjątkowo dobrą pamięć do faktów i wydarzeń.
   • Dziecko nie posiada wyobraźni koniecznej do zabawy z rówieśnikami.
   • Zainteresowania szczególne
   • Dziecko jest zafascynowane pewnymi dziedzinami wiedzy i z zapałem zbiera informacje na dany temat.
   • Dziecko bywa nadmiernie zmartwione w przypadku zmiany pewnych rutyn lub niespełnienia pewnych oczekiwań.
   • Dziecko wypracowuje sobie skomplikowane rytuały i zachowania rutynowe, które zawsze muszą zostać wykonane.

E) Zdolności ruchowe

   • Dziecko wykazuje słabą koordynację ruchową.
   • Dziecko ma dziwaczny styl poruszania się w trakcie biegania.

F) Inne cechy

   • Nienaturalny stres lub strach wywołany słyszeniem pewnych dźwięków, dotknięciem, noszeniem niektórych ubrań, widzeniem pewnych przedmiotów, przebywaniem w hałaśliwych, zatłoczonych miejscach.
   • Tendencja do stukania lub kołysania się w momentach podekscytowania lub zestresowania.
   • Brak wrażliwości na ból o małym natężeniu.
   • Nienaturalne grymasy twarzy i tiki nerwowe.

 

  Brak wrażliwości na ból o małym natężeniu.
 • Nienaturalne grymasy twarzy i tiki nerwowe.

 

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl