Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

6.30-8.30

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

8.30-8.45

przywitanie, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8.45 - 9.00

czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu

9.00-12.30

realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

- spacery, wycieczki, zabawy terenowe, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze

- zajęcia dydaktyczne

- zajęcia terapeutyczne

- swobodna zabawa, zabawy tematyczne

11.00-12.30

„ZAJĘCIA „PROGRAMOWE”: zabawy edukacyjne 
i wychowawcze, organizowane przez nauczyciela (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna).

12.30-13.00

przygotowanie do posiłku, obiad, czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie

13.00-13.30

odpoczynek poobiedni (oddział I), kwadrans na bajkę, relaks przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

13.30-14.30

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zajęcia dodatkowe

14.30-15.00

przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-samoobsługowe, podwieczorek

15.00-16.30

zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy tematyczne, rozchodzenie się dzieci

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach: 8.30-13.30

Początek strony