Stowarzyszenie  Karuzela

w jakim celu jestesmy?

Drodzy rodzice, Wasze dzieci wymagają szczególnej troski i opieki,
dlatego oferujemy nasze wsparcie i wiedzę;
nasza skuteczność możliwa jest dzięki opiekuńczości i zaangażowaniu kadry oraz indywidualnemu podejściu do każdego rodzica i dziecka. 

Prowadzimy PROFESJONALNE PLACÓWKI

Gwarantujemy kompleksową, specjalistyczną i profesjonalną opiekę dla dzieci oraz wsparcie dla rodzin. U nas świadomie przejdziesz przez cały proces diagnozy dziecka. Przy wsparciu psychologów i pedagogów podejmiesz najlepszą decyzję o dalszej terapii i właściwej edukacji swojej pociechy. Otrzymasz niepowtarzalną możliwość intensywnego rozwijania swojego dziecka poprzez zajęcia dodatkowe: półkolonie, kolonie, spotkania z pasjonatami, ze sportowcami, znanymi osobami, wycieczki tematyczne, spotkania integracyjne  (wigilia, dzień Babci i Dziadka, pikniki, wycieczki, wyjścia do kina), zajęcia kulinarne itp.

 ZMIENIAMY STEREOPTYPOWE MYŚLENIE

Aby nasze dzieci mogły swobodnie funkcjonować wśród rówieśników my, dorośli musimy wiedzieć jak prawidłowo z nimi postępować. Na szkoleniach lub studiach podyplomowych poznasz praktyczną wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem w szkole oraz wdrażania prawidłowych postaw w domu. W kwartalniku Magazyn Troskliwych Rodziców przeczytasz różnorodne porady. Na YouTube obejrzysz filmiki instruktażowe. Współpracujemy z ogólnopolskimi organizacjami eksperckimi:
Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych, ProFuturo, ADHD Polska

 Skupiamy TROSKLIWYCH RODZICÓW

Karuzela to profesjonalna organizacja. Tworzą ją rodzice, którzy wychowują dzieci z ADHD, Za, autyzmem. Rodzice tacy jak Ty. Często zagubieni, szukający zrozumienia i akceptacji. Z pozoru źle wychowujący swoje dzieci. Nieumiejący współpracować ze szkołą. Naprawdę są to osoby otwarte na wiedzę i odkrywanie nowych metod pracy. Z podniesioną głową przyjmują nowe wyzwania i  wprowadzają je w życie. Są wśród nas także nauczyciele i nasi sympatycy. Wspólnie małymi kroczkami zmieniamy swoje otoczenie i niejednokrotnie dalsze. Dołącz do nas. W grupie Troskliwych Rodziców możesz więcej.

O Stowarzyszeniu  Karuzela

skąd jestesmy?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, w ramach realizacji programu Centrum Aktywności Lokalnej tworzy grupy samopomocowe. Grupy tego rodzaju są jednym z najskuteczniejszych sposobów ożywiania środowiska, rozwiązywania jego faktycznych problemów oraz zaspakajania rzeczywistych potrzeb jego mieszkańców.
Inicjatorem powstania grupy samopomocowej rodziców dzieci z ADHD jest Jolanta Brajtkopf, osoba wyjątkowo wrażliwa, zawsze gotowa do pomocy. Dzięki swojej empatii dostrzegła ogromną potrzebę zrzeszenia rodziców.

 2006

Pierwsze spotkanie rodziców odbyło się 20.10.2006r. 
Nie była to duża grupa, za to systematycznie rosła. Bardzo szybko 
nawiązała sięsilna więź emocjonalna. Wspólne troski, podobne doświadczenia, wzajemna pomoc, poczucie zrozumienia i akceptacji spowodowały silne poczucie przynależności do grupy.   

 2007

Spotkania rodziców odbywały regularnie co tydzień. Opiekę nadal sprawowała Jolanta Brajtkopf sprowadzając prowadzone tematy na właściwe tory. Cały rok owocował spotkaniami integracyjnymi co skutkowało nie tylko przyjaźniami, lecz także ogromną chęcią zrealizowania czegoś więcej. Podjęte zostały działania zmierzające do zawiązania stowarzyszenia.

 28 listopada 2007r.

Dnia 28 listopada uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Posiadając osobowość prawną możemy poszerzać zakres wsparcia. Możemy sięgać po środki finansowe,  
zakładać placówki,by pomagać skuteczniej. 

pomagamy skutecznie

Władze Stowarzyszenie  Karuzela

najwyższą władzą Stowarzyszenia, podejmującą najważniejsze decyzje dotyczące działalności Stowarzyszenia jest
Walne Zebranie Członków
przedstawicielem Walnego Zebrania Członków jest każdy członek zwyczajny stowarzyszenia.

 

ZARZĄD
wypełnia zadania statutowe uchwalone przez walne Zebranie Członków 

Sylwia Waśkiewicz -prezes
Katarzyna Ziętek -wiceprezes
Aneta Kośla -wiceprezes

 

KOMISJA REWIZYJNA 
powołana do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia

Jolanta Cieślik - przewodnicząca
Magdalena Dobrosława Anasiak - wiceprzewodnicząca
Elżbieta Pożyczka Chmurska - wiceprzewodnicząca

Początek strony