Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wydajemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wystawiamy ją dla dzieci od momentu wystąpienia niepełnosprawności na czas do momentu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Opinię wydajemy na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Na badania należy dostarczyć wszystkie posiadane zaświadczenia lekarskie.

Badanie dziecka obejmuje:

- badanie psychologiczne
- badanie logopedyczne
- badanie pedagogiczne

Cena badania wraz z wydaniem opinii zgodna z cennikiem kliknij tu

 

Zgłoszenia tel. 510 832 823

 

Początek strony