Cennik studiów

Opłata za naukę składa się z:

  • bezzwrotnej opłaty wpisowej*: opłata wpisowa wynosi 300,00 zł (Uwaga: w przypadku zapisu na studia i dokonania opłaty wpisowej w terminie do 30 września 2018 r. opłata podlega zaliczeniu w poczet czesnego, czyli faktycznie wynosi 0,00 zł!)
  • czesnego zgodnie z  CENNIKIEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSG

 Absolwenci studiów podyplomowych w Radomiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z lat 2016, 2017 i 2018 uzyskują zniżkę w wysokości 20% czesnego na podjęty w r. ak. 2018/2019 kolejny kierunek studiów podyplomowych w Radomiu.

 Czesne

Wysokość czesnego uzależniona jest od ilości rat

kierunek

opłata jednorazowa

wysokość jednej

raty w systemie

2-ratalnym

wysokość

jednej raty

w systemie

10/12-ratalnym

Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

3 200 zł

1 700 zł

360 zł x 10

Arteterapia i Terapia Pedagogiczna

3 900 zł

3400 zł

1 400 zł

1800 zł

360 zł

315 zł x 12

Biologia dla Nauczycieli

CENA PROMOCYJNA

3 800 zł

3 500 zł

2 000 zł

1 850 zł

420 zł

325 zł x 12

Chemia dla Nauczycieli

CENA PROMOCYJNA

3 800 zł

3 500 zł

2 000 zł

1 850 zł

420 zł

325 zł x 12

Dietetyka Kliniczna
CENA PROMOCYJNA

3 600 zł
3500 zł

1 900 zł

1850 zł

400 zł

390 zł x 10

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

CENA PROMOCYJNA

3 600 zł

3200 zł

1 900 zł

1 700 zł

330 zł

300 zł x 12

Integracja Sensoryczna

4 200 zł

2 200 zł

380 zł x 12

Logopedia (3 semestry)

3 300 zł

1 750 zł

310 zł x 12

Logopedia (4 semestry)

4 500 zł

2 350 zł

410 zł x 12

Matematyka dla Nauczycieli

CENA PROMOCYJNA

3 800 zł

3 500 zł

2 000 zł

1 850 zł

420 zł

325 zł x 12

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii

CENA PROMOCYJNA

3 300 zł

3200 zł

1 750 zł

1 700 zł

310 zł

300 zł x 12

Podstawy Przedsiębiorczości
CENA PROMOCYJNA


3 400 zł

3200 zł


1 800 zł

1 700 zł


320 zł

300 zł x 12

Przygotowanie Pedagogiczne

CENA PROMOCYJNA

3 600 zł

3 000 zł

1 900 zł

1 600 zł

400 zł

280 zł x 12

Psychodietetyka

3 800 zł

2 000 zł

420 zł

Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie


3 200 zł


1 700 zł


300 zł

Stosowana Analiza Zachowania
CENA PROMOCYJNA

5 400 zł

5000 zł

2 800 zł

2 600 zł

580 zł

540 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją

CENA PROMOCYJNA


3 400 zł

3200 zł


1 800 zł

1 700 zł


320 zł

300 zł x 12

Wychowanie do Życia w Rodzinie
CENA PROMOCYJNA


3 400 zł

3100 zł


1 800 zł

1 650 zł


320 zł

290 zł x 12

*Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Początek strony