Sylwia Waśkiewicz

Turnus rehabilitacyjny nad morzem

Szukasz ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na 14-dniowy  turnus usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju do Kołobrzegu w ośrodku Podczele II.

w terminie od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

Zajęcia na turnusie ukierunkowane na stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją.

W realizacji turnusu stawiamy na zajęcia dostosowane do jakości funkcjonowania i możliwości dzieci i młodzieży, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas wypełnienie przez Rodzica formularza zgłoszeniowego i dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej  dziecka przed rozpoczęciem turnusu.

  

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • trening zastępowania agresji
 • zajęcia polisensoryczne
 • sensoplastyka
 • arteterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • zabiegi poprzedzone bezpłatną konsultacją ze specjalistą

 oraz warsztaty i prelekcje dla rodziców:

 • rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci
 • jak wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny
 • zabawa z dzieckiem
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są

- dwa zabiegi rehabilitacyjne fizykalne, zajęcia integracyjno- uspołeczniające, rozwijające, relaksacyjno- wyciszające i codzienne pobyty na kołobrzeskiej plaży.

 

Program dzienny:

08.00                  Śniadanie

09.00 – 10.00     Zabiegi fizykalne

10.00 – 14.00     Wyjście na plażę      

14.00                  Obiad

15.30 – 17.30      Zajęcia indywidulane i grupowe**

18.00                   Kolacja

19.00                   Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 

Koszt uczestnictwa

Dziecko w terapii, które jedzie z własnym opiekunem               3 140,00

Dziecko w terapii, które jedzie bez własnego opiekuna             3 400,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik z zabiegami                    2 140,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik bez zabiegów                 1 980,00


 

Zgłos dziecko na turnus:

Zgłoszenie na Turnus Rehabilitacyjny

Dane uczestnika koloni


Imię dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Nazwisko dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Data urodzenia dziecka(*)

Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania

Please let us know your message.

Imię rodzica / opiekuna prawnego(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Telefon

Please write a subject for your message.

e-mail(*)

Please let us know your email address.

Czy dziecko przejawia zachowania agresywne(*)

Nieprawidłowe dane

Czy dziecko przejawia zachowania typu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowania społecznego(*)

Nieprawidłowe dane

Ile opiekunów/osób dodatkowych jedzie z dzieckiem?(*)

Nieprawidłowe dane

Po zgłoszeniu dziecka i wstępnej kwalifikacji prześlemy na podany adres formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa oraz umowę.

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 

Myślimy Na Niebiesko

Naszą misją jest poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb osób z autyzmem, a także ograniczeń, jakie często spotykają na swojej drodze w trakcie realizowania z pozoru zwykłych zadań, takich jak: zrobienie zakupów czy wizyta u stomatologa. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci z tym zaburzeniem, te zadania często są wyczynem na miarę zdobycia K2.  W świecie przepełnionym bodźcami wizualnymi, czy dźwiękowymi, każde zadanie wymagające wyjścia z bezpiecznej przestrzeni jaką jest Dom, dla osób z autyzmem przypomina starcie z tykającą sensoryczną bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć doprowadzając do przestymulowania.

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Obchody są okazją do ogólnopolskiego zaangażowania i efektywnej współpracy, której celem jest:

podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzm
poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem
zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem
możliwienie rozwijania indywidualnych talentów

OBCHODY 2019

PROGRAM OBCHODÓW
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu 2 kwietnia 2019 r.
10:30 – Zbiórka przy fontannach ul. Żeromskiego w Radomiu
10:40 – Wymarsz Niebieskiego Marszu w kierunku Urzędu Miejskiego
11.00 – Wypuszczenie niebieskich balonów w niebo
11.05 – Przemarsz do muszli koncertowej w Parku Kościuszki
11:10 – Powitanie gości i uczestników, krótkie przemówienia okolicznościowe
11:20 – Prezentacja placówek przedszkolnych, szkolnych i wychowawczych
11:25 – Występy artystyczne uczestniczących instytucji
13:00 – Koncert na finał
13:30 – Zakończenie imprezy

Sprawdź poniżej jakie wydarzenia przygotowały dla Ciebie placówki, które Myślą Na Niebiesko
(chcesz, by Twoja placówka umieszczała wydarzenia w tym kalendarzu? Szukaj informacji na dole tego artykułu)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA SIĘ W OBCHODY

Baza Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem

jest nie tylko spisem organizacji, sklepów, gabinetów czy klinik, Zaaranżowanie bezpiecznej przestrzeni sklepowej, pozwalającej na spokojne zrobienie zakupów,  czy przygotowanie gabinetu na przyjęcie pacjenta, który odbiera bodźce w zupełnie inny sposób, to tylko część planów związanych z funkcjonowaniem Bazy Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem.

Dzięki tej platformie, w jednym miejscu Rodzice dzieci z autyzmem, ale także osoby dorosłe, będą mogły odszukać placówki, które wykazują się szczególną empatią oraz profesjonalizmem w procesie obsługiwania tych wyjątkowych klientów czy pacjentów, odbierających świat w nieco inny sposób.

Konkurs plastyczny „Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską…
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu, ul. Olsztyńska 12

No file for previewing found

Stacjonarny turnus rehabilitacyjny

Turnus  Rehabilitacyjny: Terapeutyczno-Uspołeczniający

15 lipca - 26 lipca 2019

Szukasz nowoczesnego ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na specjalistyczny 10-dniowy  turnus terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Terapia ze szczególnym ukierunkowaniem na niedyrektywne podejście do pacjenta ma za zadanie stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych,
 • polepszenia przetwarzania słuchowego,
 • dostarczenia odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych celem poprawy całościowego funkcjonowania dziecka.

Stawiamy na terapię dostosowaną indywidualnie do funkcjonowania i możliwości pacjentów, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej i całej historii pacjenta przed rozpoczęciem turnusu.

 

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • terapie indywidualne z zakresu następujących metod:

– terapii psychologicznej

– terapii integracji sensorycznej

– rehabilitacji

– terapii czaszkowo- krzyżowej

– terapii logopedycznej

– terapii ręki

– terapii pedagogicznej

– terapii Tomatisa dla dzieci spełniających wymogi

 • terapie grupowe:

– TUS (trening umiejętności społecznych)

– trening zastępowania agresji

– zajęcia polisensoryczne

– sensoplastyka

– arteterapia

– joga

– alpakoterapia

 • warsztaty i prelekcje dla rodziców

 – rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach

– jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny

– „Jedzenie ma znaczenie”.

Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są 3 terapie indywidualne,  terapia grupowa oraz atrakcje rekreacyjno-sportowe.

 

Program dzienny:

8.00                  Śniadanie

9.00 – 13.00     Terapie indywidualne

13.00- 14.00     Obiad

14.00 -16.00     Zajęcia grupowe

Cena turnusu: 3 000,00zł.

 

Informacje dotyczące zapisów oraz płatności:

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego

oraz  kopii dokumentów i diagnoz medycznych dotyczących problemów dziecka na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 


Zapisy na turnus odbywają się  poprzez kontakt telefoniczny pod nr 600 774 847 lub osobiście w Instytucie Rozwoju Dziecka.

 

Zapytanie ofertowe - plac zabaw

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Karuzela

Siedziba

Stowarzyszenie Karuzela

26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel. 48509057823

NIP 9482507155 REGON 141219166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Michał Komorek; tel.: 791 590 730

 

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedura rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł i przedmiot zamówienia:

Zalup i montaż placu zabaw przy budynku przedszkola.

 1. Miejsce realizacji usługi: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia w zapytraniu ofertowym

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - remont budynku

Radom, dnia 20.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Karuzela

Siedziba

Stowarzyszenie Karuzela

26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel. 48509057823

NIP 9482507155 REGON 141219166

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Michał Komorek; tel.: 791 590 730

 

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł i przedmiot zamówienia:

Roboty remontowo-budowlane,  w tym w zakresie zakupu i montażu produktów budowlano-montazowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Miejsce realizacji usługi: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku.
 3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe - dostawa posiłków

Event Szkoleniowy 2018 - Lodołamacze stereotypów...

Całkowity koszt za uczestnictwo w dwóch dniach szkolenia 95,00zł.

Wpłat należy dokonywać na konto

Stowarzyszenie Karuzela
ul. Cicha 8/10/161 26-600 Radom
PeKaO SA 25 1240 5703 1111 0010 5858 2632

lub bezpośrednio w kasie stowarzyszenia przy ul. Toruńskiej 12.

Dodatkowe pytania dotyczące płatności oraz faktur prosimy kierować pod nr tel. 731 551 322 

Wyższa Szkoła Handlowa ul. Traugutta 61
26-600-26-600 Radom

Za jedynie 95,00 zł.:

 • weźmiesz udział w 2 dniach szkoleniach
 • wysłuchasz 12 prelegentów
 • napijesz się oczyszczającej wody plazmowej
 • otrzymasz poczęstunek oraz obiad podczas dwóch dni
 • weźmiesz udział w losowaniu książek
 • zakupisz książki po preferencyjnych cenach
 • otrzymasz certyfikat uczestnictwa

  Te dwa dni szkolenia to także:
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • nowe kwalifikacje
 • kreatywne pomysły na skuteczną współpracę z dziećmi i młodzieżą
 • inspirujące wykłady
 • dyskusje z praktykami codziennie testującymi propagowane teorie
 • okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i nawiązania relacji zawodowych

- 50,00 zł.

rabat za rejestrację bonu otrzymanego podczas ostatniego szkolenia.

Wszyscy, którzy zarejestrowali bon otrzymali na e-maila link do rejestracji z rabatem.

Posiadasz bon? Został non zarejestrowany? Sprawdź swoja pocztę.

- 30,00zł.

rabat za udostępnienie wydarzenia ze szkoleniem na swoim profilu.

Wszyscy, którzy udostępnią, jako publiczne, nasze wydarzenie na swoim profilu, otrzymają w wiadomości prywatnej link do rejestracji z rabatem 30,00 zł.

Udostępniłeś wydarzenie? Poczekaj do kolejnego dnia. Rano, szybciutko, wyślemy wiadomość.

Rejestracja kodu rabatowego na Szkolenie 2019

 
Formularz przeznaczony jest do rejestracji tylko jednej osoby
Pole oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia
UWAGA
Wypełniając poniższy formularz akceptujesz naszą politykę prywatnościi
zapoznaj się z naszą polityką prywatności
Dane uczestnika szkolenia
WYPEŁNIJ DOKŁADNIE
Imię(*)
Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Nazwisko(*)
Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Dane konieczne do kontaktu
korzystamy z nich jedynie w celu rekrutacji
e-mail(*)
Please let us know your email address.

Telefon(*)
Please write a subject for your message.

Kupon zniżkowy
podaj kod bonu rabatowego
Podaj kod rabatowy
Nieprawidłowe dane

18 października 2018 (czwartek)

 • 08.00 – 08.30 Rejestracja Uczestników

  Wyjątkowo prosimy o punktualne, a nawet wcześniejsze przybycie. Jesteśmy zmuszeni rozpocząć szkolenie punktualnie. 

 • 08.30 – 08.45 Przywitanie Uczestników i Zaproszonych Gości

  Władze Wyższej Szkoły Handlowej
  Sylwia Waśkiewicz
  Katarzyna Ziętek
  Aneta Kośla

 • 08.45 – 09.00 Lodołamacze stereotypów i samotności ...

  mgr Sylwia Waśkiewicz 

  współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Karuzela, mgr zdrowia publicznego. Pomysłodawczyni, realizatorka i koordynatorka kilkudziesięciu projektów z zakresu aktywizacji i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD. Oddana aktywistka i pasjonatka działań społecznych. Działaczka, dla której doba jest za krótka, by zrealizować pomysły. Prywatnie miłośniczka aktywnego wypoczynku, w wolnych chwilach lubi chodzić po górach, uprawiać ogródek i spędzać czas z rodziną.
  ista1 @sylwia_z_karuzeli

 • 09.00 – 09.20 Prawa i obowiązki osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie życia społecznego

  dr Agnieszka Sadowska

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista pedagogiki opiekuńczej; magister pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki; Manager Innowacji i Transferu Wiedzy, Manager Promocji Nauki oraz Manager Zdrowia Publicznego w zakresie Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia. Autorka publikacji naukowych o funkcjonowaniu rodzinnych placówek opiekuńczych w warunkach transformacji polskiego systemu opieki nad osieroconym dzieckiem oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

 • 09.20 – 09.40 Aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

   dr Jolanta Borek - doktor nauk ekonomicznych

  doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Technologiczno -  Humanistycznego, autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych artykułów naukowych  poświęconych problematyce rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej, warunków życia, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozwoju lokalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, inicjator działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • 09.40 – 10.00 Przerwa kawowa

 • 10.00 – 11.00 Leczenie z autyzmu – czy to możliwe?

  lek. med. Hubert Czerniak

  lekarz chorób wewnętrznych z ponad dwudziestoletnim stażem w POZ. Na swoim kanale YouTube porusza zagadnienia z zakresu medycyny konwencjonalnej i alternatywnej. Nie boi się podnosić publicznie niewygodnych tematów m.in. w kontekście korzyści zdrowotnych płynących z zastosowania terapii tzw. marihuaną medyczną. Zajmuje się profilaktyką, drobiazgową diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją oraz kontrolą stanu zdrowia.

 • 11.00 - 11.30 Woda plazmowa - struktura i właściwości lecznicze- bezpłatna podczas konferencji

  Zdzisław Oszczęda

  badacz struktury wody z Bolesławca

 • 11.30 – 12.00 Wzorce postępowań w zaburzeniach odżywiania. Wpływ diety na zachowanie

  mgr Aneta Wasilewska 

  biolog, specjalista ds. żywienia dzieci, edukator żywieniowy, redaktorka portalu http://www.dietetykdladzieci.pl/. , twórca siatek centylowych wagi, wzrostu i BMI dla dzieci i młodzieży na tym potralu. Urodzona 27 kwietnia  1977 w Sławnie, woj. Zachodniopomorskie. W latach 1996-2001 studiowała biologię  na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalizacja antropologia. Wiedzę o żywności i żywieniu człowieka w zdrowiu i chorobie przez kilka lat zdobywała sama, a astępnie  w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe  „Żywienie człowieka - promocja zdrowia” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Swoje zainteresowanie szczególnie skupia na wybiórczości jedzeniowej u dzieci. Opracowuje plany i ćwiczenia prowadzące do poszerzenia jadłospisu.

  Prywatnie mama trójki dzieci, miłośniczka własnego warzywniaka, sadu i gotowania. Uwielbia spędzać czas z rodziną i blisko natury. Nowoczesne technologie pozwoliły jej pogodzić życie rodzinne z pracą, mieszka w lesie i pracuje głównie z domu.

 • 12.00– 13.00 Przerwa obiadowa

 • 13.00 – 14.00 Poznajmy się! Łamiemy stereotypy i schematy w pracy z dzieckiem

  dr Anna Zając 

  doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizująca się w rozwoju mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym, językoznawca. Autorka kilku naukowych publikacji z zakresu kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem. Zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Karuzela", gdzie prowadzi terapię najmłodszych. W trakcie wydania swojej pierwszej książki dla najmłodszych „Buba poznaje świat". Uwielbia pracę z maluchami. Pasjonatka psycholingwistyki i życia. Prywatnie szczęśliwa żona i zaganiana mama dwulatka (zaganiana przez własne dziecko).
  buba gadaautorka bloga Bubagada.pl
    ista1 @bubagada_o_logopedii

 • 14.00 – 15.00 Program Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki.

  mgr Celina Twardysz

  absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem. Jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu Attention Autism. Uczestniczka szkoleń, warsztatów i konferencji o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą. Przez 11 lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach w UK – Seashell Trust (Cheadle Hulme) oraz Hayfield Primary School (Upton). Prywatnie mama 9-letniej Marii, 7-letniej Zofii i 3-miesięcznego Tadeusza.

 • 15.15 – 16.45 Warsztaty do wyboru

  • Celina Twardysz
  • Aneta Wasilewska

 • 15.15 – 16.45 Panel dyskusyjny „Lodołamacze stereotypów…”

  • Jolanta Borek
  • Sylwia Waśkiewicz

19 października 2018 (piątek)

 • 08.30 – 09.00 Rejestracja Uczestników

  Prosimy o punktualne przybycie. Losowanie książek rozpoczynamy punktualnie.

 • 08.45 – 09.00 Losowanie książek

  Losowanie książek rozpoczynamy punktualnie.

  Polskie przysłowie "kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi" :)

 • 09.00 – 10.00 Między więziami a autyzmem - Terapia behawioralna w domu i w szkole.

  dr Tomasz Srebnicki

  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor oraz dydaktyk psychoterapii poznawczo-behawioralnej, asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, wykładowca i dyrektor dydaktyczny w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, wykładowca NODN Centrum CBT w Warszawie, autor publikacji z zakresu psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego. Superwizje prowadzi w Centrum CBT w Warszawie.

 • 10.00 – 11.00 Cyberprzemoc – przemoc rówieśnicza w kontekście uzależnień dzieci i młodzieży od nowych technologii

  mgr Włodzimierz Wolski

  Pedagog, psychoterapeuta, mediator. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy  w Radomiu. Autor i współautor programów / projektów/ „ Klinika Sukcesu” – projekt realizowany w 2008-2009 z POKL  dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, „ Szczęśliwa Rodzina „ program realizowany w Radomiu w ramach „ Bezpiecznego Miasta” ze szczególnym nastawieniem na pomoc osobom starszym,   Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny projekt dot. pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym , ‘ Ocalić Dzieciństwo  program przeciwdziałania pedofilii współautor projektu „Sate at Home”  realizowanego w ramach programu KE Daphne II i wielu innych.,  Prezes Oddziału TPD w Radomiu, Wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej , Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia.

  Laureat nagrody Ministra Polityki Społecznej za niekonwencjonalne metody pracy w pomocy społecznej oraz wielu wyróżnień miedzy innymi „ Złotego Orfeusza”,   Medalu Serce za Serca  Pro Publico Bono

 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

 • 11.30 – 13.00 Seksualność osób z niepełnosprawnością

  prof. dr hab. med. Zbigniew Lew Starowicz

  psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, konsultant krajowy z zakresu seksuologii,

  Kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i wykładowca na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

  Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie. Od 1994 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego z zakresu seksuologii.  Kierownik naukowy i wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy z seksuologii i psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

  Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

 • 13.00 – 14.00 Skuteczne sposoby rozwijania mowy i komunikacji w pracy z dzieckiem

  dr Anna Zając 

  doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizująca się w rozwoju mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym, językoznawca. Autorka kilku naukowych publikacji z zakresu kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem. Zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Karuzela", gdzie prowadzi terapię najmłodszych. W trakcie wydania swojej pierwszej książki dla najmłodszych „Buba poznaje świat". Uwielbia pracę z maluchami. Pasjonatka psycholingwistyki i życia. Prywatnie szczęśliwa żona i zaganiana mama dwulatka (zaganiana przez własne dziecko).
  buba gadaautorka bloga Bubagada.pl
    ista1 @bubagada_o_logopedii

 • 14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa

 • 15.15 – 16.45 Warsztaty do wyboru

  • dr Tomasz Srebnicki
  • dr Anna Zając

 

„Lodołamacz stereotypów i samotności”

 

„Lodołamacz stereotypów i samotności”

 • Jak przekonać, że dziecko z niepełnosprawnością albo nadruchliwością ma takie same potrzeby i pragnienia jak jego rówieśnicy?
 • Albo co zrobić, by rodzic czy opiekun dziecka niepełnosprawnego mógł wrócić do pracy?
 • A czy życie po 60 roku życia może być jeszcze ciekawe?

Każde pokolenie ma swój czas i swoje sprawy, ale czy te 3 generacje są sobie potrzebne?

Na te i podobne pytania odpowiada „Lodołamacz stereotypów i samotności”. „Lodołamacz…to pomysł realizowany przez „Stowarzyszenie Karuzela”, w ramach projektu „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowanego przez Gminę Miasta Radomia. Jego celem jest zaprezentowanie ciekawych form aktywności społecznej 3 pokoleń, to jest dzieci, ich opiekunów i osób po 60 roku życia poprzez wymianę doświadczeń oraz wiedzy między pokoleniami, propagowanie wolontariatu i dobrosąsiedzkiej pomocy.

W ramach projektu dzieci, młodzież oraz seniorzy uczestniczą w Treningach Umiejętności Społecznych, a rodzice/opiekunowie w tym czasie doskonalą umiejętności potrzebne na rynku pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” umożliwia współpracę międzypokoleniową, wzajemne poznanie siebie i swoich potrzeb. W czasie spotkań wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, a rodzice osób niepełnosprawnych podnoszą swoje kwalifikacje, by na nowo powrócić na rynek pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” pomaga uczestnikom każdej generacji przekonać się, że w społeczeństwie każdy jest potrzebny i warto wyjść z domu, by spotkać ciekawych ludzi i dzielić się swoim czasem zyskując nowe kontakty, przyjaźnie.

Przez najbliższe tygodnie uczestnicy nabywają wiedzę i doświadczenia, które mamy nadzieję zaowocują większą aktywnością społeczną, przełamią stereotypowe postrzeganie innego pokolenia a dzięki nowym znajomościom uchronią przed samotnością i biernością.

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Działanie 4.1:Innowacje społeczne

 

Harmonogram

 

 

zzzzzzz

aaaaaaa

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter otrzymywać będziesz informację o nowinkach, które dzieją się w Stowarzyszeniu Karuzela,
czyli o wszelkiej działalności, którą podejmuje stowarzyszenie

 

 

Strona 1 z 23
Początek strony