PtLip07

Klub Umiejętności Społecznych

Celem zadania jest udzieleniu wsparcia w celu ułatwienia samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej osób chorujących psychicznie, osób po doświadczeniach kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów, poprzez realizację programów samopomocowych realizowanych podczas zajęć realizowanych w Klubie Umiejętności Społecznych.

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu województwa mazowieckiego do uczestnictwa w zajęciach treningu umiejętności społecznych uczących jak pożytecznie, aktywnie, ciekawie i przyjemnie spędzać wolny czas, oraz 3 integracyjne wspólne wyjazdy  rodzinne.  Rodziców i opiekunów zapraszamy na zajęcia coachingowe.

Realizacja zadania to organizacja:

-  20 dwugodzinnych zajęć treningowych dla każdej grupy uczestników

- 20 dwugodzinnych zajęć coachingowych dla każdej grupy rodziców i opiekunów

- 3 wyjazdy integracyjne do Farmy Iluzji w Trojanowie , do Warszawy, w Góry Świętokrzyskie

Zajęcia będą się odbywać od lipca do listopada w placówce przy ul. Toruńskiej 12 w Radomiu dodatkowo oprócz zajęć stacjonarnych zostaną zorganizowane wyjścia edukacyjne.

Prowadzimy ciągły nabór uzupełniający dla grup wiekowych 8 - 10, 11 -14 oraz 15 -17.

Zapraszamy wszystkich chętnych
Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem 510-832-823 w godzinach 7 – 15
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkie zajęcia współfinansowane przez Województwo Mazowieckie

Początek strony