Regulamin newslettera

                                                                                               Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  administratora:

Stowarzyszenie ?Karuzela?  KRS 0000293451 z siedzibą w Radomiu
?          moich danych osobowych w celu realizacji wszystkich celów statutowych, zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
?         mojego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), dla potrzeb dostarczania mi drogą elektroniczną materiałów o charakterze informacyjnym, reklamowym, promocyjnym zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

            Ponadto, oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. Ust. nr. 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych, jestem świadomy, że:
?         moje dane będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych o nazwie BENEFICJENT,
?         moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
?         posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
?         podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

?         wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Początek strony