PnCze11

Stowarzyszenie Karuzela po raz kolejny odznaczone Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej.

Podczas panelu dyskusyjnego lV Mazowieckiego Spotkania z Ekonomią Społeczną Panie Prezes Sylwia Waśkiewicz i Katarzyna Ziętek oraz Pan Prezes Hydro-Truck Zbigniew Sitkowski dyskutowali na temat współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem.

Za zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną biznesu oraz partnera ekonomii społecznej wyróżnienie od Marszałek Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc otrzymali Prezes Hydro Truck Pan Zbigniew Sitkowski i radomska firma Supron3.
GRATULUJEMY !!!!

Początek strony