CzLis02

Od Przedszkola do Studiów Podyplomowych, czyli 10 lat na „Karuzeli”

Tak o historii i działaniach Stowarzyszenia „Karuzela” na konferencji „Ekonomia Społeczna – wyzwania i możliwości” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filię w Radomiu opowiadała Prezes Pani Sylwia Waśkiewicz. Razem z przedstawicielami Urzędów Pracy, Fundacji Fundusz Współpracy i Spółdzielni socjalnych dyskutowaliśmy o wartości podmiotów ekonomii społecznych, możliwości rozwijania naszych działań i wyzwaniach stojących przed nami.

A w „Karuzeli” wszystko zaczęło się od doświadczeń rodziców wychowujących dzieci z ADHD i ich Grupy Wsparcia. Wymiana doświadczeń, podobne problemy i wyzwania zjednoczyły grupę rodziców, którzy chcieli zorganizować pomoc, niedostępną 10 lat temu na terenie Radomia dla takich dzieci. W ten sposób z potrzeby rodzice ci założyli Stowarzyszenie. Grupa dzieci, które potrzebowały wsparcia i diagnozy rosła także rozwijały się formy pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie „Karuzela”. Dziś to między przedszkole integracyjne „Wesoła Karuzela” i „Mini Karuzela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Treningi Umiejętności Społecznych, Grupy Wsparcia dla rodziców, studia podyplomowe kształcące pedagogów i terapeutów, których na lokalnym rynku wciąż jest za mało. Kluczem do sukcesu, jak powiedziała Pani Prezes Sylwia Waśkiewicz jest wspólny cel, ludzie, zdobywanie wiedzy oraz empatia i nastawienie na drugiego człowieka.

Dzięki tym wartościom „Karuzela” już dwukrotnie została uhonorowana „Mazowiecką Marka Ekonomii Społecznej". A w swoich działaniach zawsze propaguje postawy społeczne, których celem jest wspieranie i pomoc dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Początek strony