WtPaź24

Kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych rozpoczęty

Kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych realizowanych w Radomiu przez Stowarzyszenie „Karuzela” we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęty.

 

Największym zainteresowaniem ponownie, cieszą się 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku „Integracja sensoryczna”. Studia te dają uprawnienia do prowadzenia pełnej diagnozy i terapii integracji sensorycznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Studia z „Integracji sensorycznej” doskonale wpisują się w najnowsze standardy szkolnictwa wyższego, których celem jest łączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. A współpraca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia "Karuzela" w Radomiu, które od lat prowadzi punkty przedszkolne wyspecjalizowane w kształceniu dzieci z autyzmem, ADHD i Zespołem Aspergera jest gwarantem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studia te są zatem okazją do zdobycia wiedzy od wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków!

Ich atutem jest przede wszystkim młoda, a zarazem doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna! Są to wykładowcy z pasją, którzy łączą teorię z codziennym doświadczeniem. Mamy ogromną nadzieję, że swoimi pasjami „zarażą” słuchaczy studiów podyplomowych!

            Rekrutacja na studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W momencie zebrania wymaganej liczby słuchaczy istnieje możliwość uruchomienia kolejnych kierunków.

            Kilkadziesiąt osób podjęło już trud zdobycia nowych, ale bardzo pożądanych na współczesnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych!

            W aktualnej ofercie dydaktycznej – oprócz „flagowej” integracji sensorycznej, oferujemy 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie:

  • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wczesną interwencją,
  • Biologii dla nauczycieli,
  • Matematyki dla nauczycieli,
  • Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami logopedii oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nowością są 3-semestralne studia doskonalące na kierunku

  • Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Ponadto oferujemy studia 2-semestralne na tak atrakcyjnych kierunkach jak:

  • Zarządzanie oświatą,
  • Psychopedagogika i pomoc rodzinie,
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Bardzo ciekawym kierunkiem jest również

  • Stosowana analiza zachowania.

Zapraszamy

Szczegóły na stronie http://www.karuzela.org/studia.html

Początek strony